• Telefónny kontakt:
  • +421 915 717 254

PO - PIA ( 8:00 - 16:00 ), SO ZATVORENÉ

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajovVaše osobné údaje chránime

Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita. S osobnými údajmi našich užívateľov nakladáme výlučne v súlade s platnou legislatívou.

Dáta spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.


Nižšie nájdete prehľad toho, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú vaše dáta chránené.


DAKO, s.r.o. ako Správca osobných údajov

Správcom vašich údajov je spoločnosť DAKO, s.r.o., so sídlom Sadová 33/7, 908 77 Borský Mikuláš, Slovenská Republika, IČO: 36236721.
Naše služby prevádzkujeme prostredníctvom webovej lokality www.lavanderia.sk a www.dako-sk.sk a jej prostredníctvom získavame a následne spracovávame vaše osobné údaje.

Prečo osobné údaje spracovávame

Osobné údaje spracovávame na účely marketingu a poskytnutia služieb spoločnosťou DAKO, s.r.o.
Osobné údaje spracovávame tiež v okamihu poskytnutia našich služieb a pod.
V takomto prípade nám registráciou dávate svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na tento účel.

Aké osobné údaje spracovávame

Ako Správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:
•    meno a priezvisko
•    e-mailovú adresu
•    telefónne číslo
•    poštovú adresu
•    fakturačné údaje (Názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ)
•    prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe.
•    Môžeme o vás získať informácie aj z iných zdrojov a pridať ich do informácií, ktoré ste nám už poskytli.
Podľa toho, ako naše služby využívate, získame aj ďalšie údaje ako:
•    IP adresy
•    Súbory cookies (viac info)
•    Prípadne iné online identifikátory

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu ?

Môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas.
Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:
•    V okamihu, keď si objednáte niektorú z našich služieb, spracovávame vaše údaje na základe účelu plnenia zmluvy.
•    V okamihu, kedy nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis.
•    V okamihu, keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, najmä zaistenie bezpečnosti našich webových stránok.

Ako s Vami budeme komunikovať

V okamihu, keď získame súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne v situácii, keď spracovanie osobných údajov nie je podmienené získaním súhlasu (napríklad za účelom plnenia zmluvy), budeme komunikovať prostredníctvom:
•    e-mailu
•    telefónu
•    chatu
•    sociálnych sietí
•    prípadne ďalších aplikácií (napríklad Facebook Messenger a.i.)

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať

Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi a využívajú niektorú z platených služieb alebo produktov, spracovávame po dobu trvania spolupráce a následne 10+ rokov po jej skončení.
Súhlas môžete odvolať napísaním na náš e-mail: info@lavanderia.sk alebo postmaster@dako-sk.sk

Ako osobné údaje zabezpečujeme

Vykonávame celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré majú za cieľ chrániť vaše osobné údaje.
Všetky dáta sú uložené v zabezpečených dátových centrách v Slovenskej republike. Prístup k týmto serverom je chránený osobnou identifikáciou a obvyklými opatreniami, ktoré kvalitné dátové centrá ponúkajú.
Na ochranu dát používame moderné technológie, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technologického rozvoja, a realizujeme všetky možné aktuálne známe opatrenia, aby sme osobné údaje zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.

Kto má k vašim osobným údajom prístup

K vašim osobným údajom máme prístup my, ako Správca osobných údajov.

Informácie o Spracovateľoch

K vašim osobným údajom majú prístup aj nami vybraní Spracovatelia, najmä poskytovatelia serverov a mailingových služieb.
Sú to len také subjekty, ktoré nám poskytujú dostatočné záruky a garantujú splnenie požiadaviek na základe platných právnych predpisov.

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať ?

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať.
Pošlite nám e-mail na info@lavanderia.sk alebo postmaster@dako-sk.sk s tým, že svoj súhlas odvolávate.
Týmto vašim odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:
•    právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
•    právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
•    právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov
•    právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
•    právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
•    právo na prístup k svojim osobným údajom
•    v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
•    právo „byť zabudnutý“, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť
•    máte právo sa dotázať, aké osobné údaje o vás spracovávame. Toto právo môžete využiť zdarma pre prvé dva dopyty ročne. Každý ďalší dopyt bude spoplatnený poplatkom 20,- Eur za každú jednu žiadosť.

DAKO, s.r.o.
Sadová 33/7
908 77 Borský Mikuláš
IČO:36236721
Prejsť na Objednávku

V prípade potreby môžete využiť náš objednávkový formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.
Objednávkový formulár

Telefonická Objednávka

V prípade rýchlej objednávky telefónnou formou nás kľudne kontaktujte na telefónnom čísle:

+421 915 717 254

ADRESA

Sadová 1865/28 
908 77  Borský Mikuláš

PRACOVNÁ DOBA

PO-PIA:  8:00 až 16:00 
SO:           ZATVORENÉ

KONTAKT

Email:    info@lavanderia.sk 
Telefón:  +421 915 717 254